TRUNG TÂM GIA SƯ Bách Khoa

Điện Thoại:  0906 509 692 – 016 46 174 831

Địa chỉ : 140/18 Trần Tấn – P.Tân Sơn Nhì –  Q.Tân Phú

WebSite: http://trungtamgiasuhcm.com

Gia Sư Nhận Lớp Có Thể Gọi Điện Trực Tiếp Hoặc Nhăn Tin Đăng Kí Qua Số Điện Thoại:
0906 509 692 – 016 46 174 831

Gia sư nếu ở xa hoặc không sắp xếp được thời gian đến trung tâm nhận lớp thì có thể nhận lớp bằng hình thức chuyển khoản (Thông tin tài khoản ở mục Liên Hệ).

DANH SÁCH LỚP HIỆN CÓ

 

Mã Số: 8835

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN -LÝ

LỚP : 6

Thời gian dạy:    TỐI , T2+4+6, 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  BẠCH ĐÀNG, P. 15, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8834

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 6

Thời gian dạy:    TỐI , SX  2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8833

Cần tìm :  GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 12

Thời gian dạy:    TỐI T6+7, 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG LÊ SAO, P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8832

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy:    TỐI  T2+4+6 HOẶC T7+CN, SX 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q, TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0902967717 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8831

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 1

Thời gian dạy:    TỐI T2,T3,T4,T5, 4 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.600.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG LÊ THỊ RIÊNG, P. THỚI AN, Q.12

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8830

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy:    TỐI T2,T3,T5,T6, 4 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 10, P.12, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8829

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy:    TỐI T2->T6, 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8828

Cần tìm :  SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP : 4

Thời gian dạy:   SÁNG HOẶC TỐI , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8827

Cần tìm :  GIA SƯ

Dạy   :  TOÁN LÝ

LỚP :  12

Thời gian dạy:  CHIỀU T6, CN ( 1H->3H), CÓ THỂ SÁNG CN CŨNG ĐƯỢC  ,  SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG HẬU GIANG, P. 11, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8826

Cần tìm :  GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP :  10

Thời gian dạy:  TỐI  T3,T5  , GV SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.600.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 7, P.3, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8825

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN 

LỚP :  8

Thời gian dạy:  TỐI  T6,T7  , GV SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG TRẦN TẤN, P.TÂN SƠN NHÌ, Q.TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8824

Cần tìm :  SINH VIÊN nữ

Dạy   :  TOÁN LÝ 

LỚP :  12

Thời gian dạy:  TỐI  HOẶC CHIỀU  , GV SX  4 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  2.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG HẬU GIANG, P.11, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8823

Cần tìm :  SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN LÝ HOÁ

LỚP :  12

Thời gian dạy:  TỐI  , GV SX  3 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LUÔNG, P.11, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8820

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 2

Thời gian dạy:  HS RÃNH T4, T5 (5H) VÀ SÁNG CN , GV SX  2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.200.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG, P.15, Q.8

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8817

Cần tìm :  GIÁO VIÊN

Dạy   :  TIẾNG HOA GT

Thời gian dạy:   1 BUỔI  TỐI TRONG TUẦN + CHIỀU CN , 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8816

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – LÝ

LỚP :  6

Thời gian dạy:    BUỔI  TỐI , 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline 1: 0906 509 692
Hotline 2: 0164 6174 831

 

LIÊN KẾT FACEBOOK

  • GIA SƯ CÁC MÔN