TRUNG TÂM GIA SƯ Bách Khoa

Điện Thoại:  0906 509 692 – 016 46 174 831

Địa chỉ : 140/18 Trần Tấn – P.Tân Sơn Nhì –  Q.Tân Phú

WebSite: http://trungtamgiasuhcm.com

Gia Sư Nhận Lớp Có Thể Gọi Điện Trực Tiếp Hoặc Nhăn Tin Đăng Kí Qua Số Điện Thoại:
0906 509 692 – 016 46 174 831

Gia sư nếu ở xa hoặc không sắp xếp được thời gian đến trung tâm nhận lớp thì có thể nhận lớp bằng hình thức chuyển khoản (Thông tin tài khoản ở mục Liên Hệ).

DANH SÁCH LỚP HIỆN CÓ

Mã Số: 8806

Cần tìm :  GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIÊT

LỚP : 2

Thời gian dạy:    CHIỀU VÀ TỐI CÁC NGÀY TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  UNG VĂN KHIÊM, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8805

Cần tìm :   SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIÊT

LỚP : 4

Thời gian dạy:    SÁNG VÀ TỐI CÁC NGÀY TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 2H

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  TRẦN TẤN, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8804

Cần tìm :   SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIÊT

LỚP : 1

Thời gian dạy:    TỐI CÁC NGÀY TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 2H

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8803

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN ( DẠY NGAY BÂY GIỜ VÀ DAY LUÔN HÈ)

LỚP : 7

Thời gian dạy:    SX SÁNG 5 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  4.000.000 đ/THÁNG  ( 20 BUÔI = 1 THÁNG)

Khu vực:  TRẦN NÃO, Q.2

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8802

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  TIẾNG PHÁP GT

Thời gian dạy:    SX 4 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  4.800.000 đ/THÁNG  ( 16 BUÔI = 1 THÁNG)

Khu vực:  ĐIỆN BIÊN PHỦ, BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8801

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 12

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI  , SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG  ( 12 BUÔI = 1 THÁNG)

Khu vực:  KINHDƯƠNG VƯƠNG, BÌNH TÂN ( GẦN BẾN XE  MIỀN TÂY)

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8800

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 12

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI  , SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG  ( 12 BUÔI = 1 THÁNG)

Khu vực:  KINHDƯƠNG VƯƠNG, BÌNH TÂN ( GẦN BẾN XE  MIỀN TÂY)

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8790

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  VĂN

LỚP : 11

Thời gian dạy:   TỐI  , SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.500.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  PHAN VĂN TRỊ, GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8789

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 11

Thời gian dạy:   TỐI  , SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.500.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  PHAN VĂN TRỊ, GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8788

Cần tìm :   SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy:   TỐI  , SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  1.500.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN NHƯỢC THỊ, P. 15, Q.8

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8787

Cần tìm :   SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 12

Thời gian dạy:   TỐI  , SX 5 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.500.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  HOÀNG HOA THẮM, P. 13, Q. TÂN BÌNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8786

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy:   TỐI  , SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  LƯU HỮU PHƯỚC, Q.8

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8785

Cần tìm :   SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  HOÁ

LỚP : 11

Thời gian dạy:   SÁNG HOẶC TỐI , SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  1.500.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  LÊ ĐẠI HÀNH – Q.11

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8784

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP : 12

Thời gian dạy:   CHIỀU HOẶC TỐI , SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN HỮU TIẾN, P. TÂY THẠNH, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8783

Cần tìm :   GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP : 3

Thời gian dạy:   BUỔI TỐI, 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) :  2.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8782

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  TIẾNG NHẬT GT

Thời gian dạy:   SÁNG T2 ->T6 (6H->7H30), 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  4.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NHẤT CHI MAI, Q. TÂN BÌNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8781

Cần tìm :   GIÁO VIÊN NAM HOẶC NỮ

Dạy   :  TOÁN

LỚP :    12

Thời gian dạy:   SÁNG T7+ CN, 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  PHẠM ĐÔN LỄ, THẠNH MỸ LỢI , Q. 2

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8780

Cần tìm :   SINH VIÊN NAM

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP :    6

Thời gian dạy:   BUỔI TỐI, SX 6 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H

Mức lương (VNĐ) :  2.100.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NI SƯ HUỲNH LIÊN, Q. TÂN BÌNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8779

Cần tìm :   GIÁO VIÊN NAM

Dạy   :  TOÁN

LỚP :    9

Thời gian dạy:   CHIỀU TỐI T6+ CN, SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H

Mức lương (VNĐ) :  1.700.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  PHẠM VĂN CHIÊU, P. 14, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8778

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP :    12

Thời gian dạy:   TỐI T4+T7+ SÁNG CN, 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG CÂY BÀNG, P. TÂN KIÊN, BÌNH CHÁNH ( GẦN VÒNG XOAY AN LẠC)

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

 

Mã Số: 8777

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP :    12

Thời gian dạy:   TỐI T4+T7+ SÁNG CN, 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  2.400.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  ĐƯỜNG CÂY BÀNG, P. TÂN KIÊN, BÌNH CHÁNH ( GẦN VÒNG XOAY AN LẠC)

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com 

 

Mã Số: 8776

Cần tìm :   GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP :    6

Thời gian dạy:   SÁNG T2+4 , VÀ TỐI   ;    SX 5 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG 

Khu vực:  NGUYỄN VĂN QUÁ, P. TÂN THỚI HIỆP, Q. 12

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com 

 

Mã Số: 8775

Cần tìm :   SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN 

LỚP :    11

Thời gian dạy:    TỐI   T2-5-CN  ;    SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.600.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 8 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ – Q.1

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com 

 

Mã Số: 8774

Cần tìm :   SINH VIÊN

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP :    7

Thời gian dạy:    TỐI  t2-t6  ;    SX 5 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  1.700.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 8 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN KIỆM , P. 3, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com 

 

Mã Số: 8773

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  anh văn

LỚP :    1

Thời gian dạy:    TỐI  t3-t5  ;    SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  1.600.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 8 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 21, P. HIỆP BÌNH CHÁNH, Q. THỦ ĐỨC

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com 

 

Mã Số: 8772

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP :    8

Thời gian dạy:    TỐI  (8H->9H30)  ;    SX 5 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 12 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 5, P.17, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8771

Cần tìm :   SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN LÝ

LỚP :    7

Thời gian dạy:    TỐI T3-5-CN   ;    SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  1.200.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 12 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, P.4, Q. TÂN BÌNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8770

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   :  TOÁN

LỚP :    7

Thời gian dạy:    TỐI    ;    SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 12 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG SƠN KỲ – P. SƠN KỲ – Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8769

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   : anh văn

LỚP :   5&7

Thời gian dạy:    TỐI    ;    SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  2.400.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 12 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN – P. TÂY THẠNH – Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

Mã Số: 8767

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   : avgt

Thời gian dạy:    TỐI    ;    SX 4 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  4.800.000 đ/THÁNG ( 1 THÁNG = 16 BUỔI)

Khu vực:  ĐƯỜNG QUANG TRUNG – GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8766

Cần tìm :   GIÁO VIÊN NỮ

Dạy   : ANH VĂN

LỚP : 2

Thời gian dạy:    SÁNG T357   ;    SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG PHAM THẾ HIỂN , Q.8

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8765

Cần tìm :   GIÁO VIÊN

Dạy   : TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy:    HS RÃNH TỐI  ;    SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG PASTEUR – Q.1

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8763

Cần tìm :   SINH  VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN  – LÝ – HOÁ

LỚP : 8

Thời gian dạy:    TỐI T246 ;    SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.300.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 19, P.8, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8761

Cần tìm :   GIÁO  VIÊN

Dạy   :  LÝ

LỚP : 12

Thời gian dạy:    SÁNG T7, CN ( TRƯỚC 9H)  ;    SV SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  4.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG PHÚ CHÂU, TAM PHÚ, THỦ ĐỨC

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8760

Cần tìm :   GIÁO  VIÊN

Dạy   :  ANH VĂN

LỚP : 12

Thời gian dạy:    HS RÃNH TỐI T2-4-6 + CẢ NGÀY T7,CN  ;    SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT, Q7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8759

Cần tìm :   GIÁO  VIÊN

Dạy   :  TOÁN 

LỚP : 12

Thời gian dạy:    HS RÃNH TỐI T2-4-6 + CẢ NGÀY T7,CN  ;    SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  3.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT, Q7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8755

Cần tìm :   SINH  VIÊN NỮ

Dạy   :  BÁO BÀI

LỚP : 1

Thời gian dạy:    BUỔI TỐI  T2->T6;    SV SX 5 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG PHAN VĂN TRỊ, P.10, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8754

Cần tìm :   SINH  VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy:    BUỔI TỐI  T3-T5 -T7;    SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG TL 43, P. THẠNH LỘC, Q.12

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8753

Cần tìm :   SINH  VIÊN NAM HOẶC NỮ

Dạy   :  TOÁN LÝ HOÁ

LỚP : 10

Thời gian dạy:    BUỔI TỐI  T3-T5 (6H00->8H00) + CHIỀU T6 (1H->3H) ;    SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG

Khu vực:  LÊ QUANG ĐỊNH, BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8752

Cần tìm :   SINH  VIÊN NAM HOẶC NỮ

Dạy   :  TOÁN 

LỚP : 11

Thời gian dạy:    BUỔI TỐI  T3-T5 (7H30->9H30) ;    SV SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  TRẦN THỦ ĐỘ – Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8748

Cần tìm :   GIÁO  VIÊN

Dạy   :  TOÁN ( DẠY BẰNG GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH – HS TRƯỜNG VIỆT ÚC)

LỚP : 4

Thời gian dạy:   HS RÃNH CÁC BUỔI TỐI + T7 ,CN ;    SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  5.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  PHÚ MỸ HƯNG – Q.7

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8745

Cần tìm :   SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN  – TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy:   BUỔI  TỐI ;    SV SX 4 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.400.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 13, P. BHH, Q. BÌNH TÂN

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8742

Cần tìm :   SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN LÝ HOÁ

LỚP : 8

Thời gian dạy:   BUỔI  TỐI  ;    SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.200.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHỎ, Q.11

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8735

Cần tìm :   SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN 

LỚP : 7

Thời gian dạy:   BUỔI  TỐI  T2-T4  ;    SV SX 2 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  800.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 2, P.16, Q.GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8732

Cần tìm :    SINH VIÊN  NỮ

Dạy   :  TOÁN LÝ

LỚP : 7

Thời gian dạy:   BUỔI  TỐI T357, CN; SV SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  1.200.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG SỐ 76, P.10, Q.6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8729

Cần tìm :    SINH VIÊN  NỮ

Dạy   :  TIẾNG TRUNG GT

LỚP : 1

Thời gian dạy:   BUỔI  TỐI , 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 1H30

Mức lương (VNĐ) :  1.600.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH, Q.11

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8715

Cần tìm : SINH VIÊN NAM

Dạy   :  TOÁN – LÝ – HOÁ

LỚP : 12

Thời gian dạy: BUỔI  TỐI HOẶC CHIỀU  ;  SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG HOÀNG LÊ KHA, P.9, Q. 6

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8714

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy   :  TOÁN – TIẾNG VIỆT

LỚP : 5

Thời gian dạy: BUỔI  TỐI T246 ;  SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG TẠ QUANG BỬU, P.3, Q.8

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8713

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy   :  TOÁN LÝ HOÁ

LỚP : 12

Thời gian dạy: BUỔI  TỐI T357 ;  SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00

Mức lương (VNĐ) :  1.800.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG TRẦN KẾ XƯƠNG, P.3, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

Mã Số: 8618

Cần tìm :  GIÁO VIÊN

Dạy   :  TOÁN BẰNG GIÁO TRÌNH TIẾNG PHÁP

LỚP : 8

Thời gian dạy:   BUỔI TỐI  ; SX  3 buổi/tuần, 1 BUỔI = 1H30′

Mức lương (VNĐ) :  3.600.000 đ/THÁNG

Khu vực:  ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI, AN KHÁNH, Q.2

Tình Trạng: Chưa  giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – website : trungtamgiasuhcm.com )

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline 1: 0906 509 692
Hotline 2: 0164 6174 831

 

LIÊN KẾT FACEBOOK

  • GIA SƯ CÁC MÔN