Gia Sư Thái Văn Ton

Thái Văn Ton
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Địa chỉ 230/5 Lê Đình Cẩn – Tân tạo -Bình Tân
Học trường Đại học Khoa học Tự Nhiên tp HCM
Chuyên ngành Vật lý
Năm tốt nghiệp 2012
Hiện tại là Cử nhân / Kỹ sư
Nhận dạy từ 6-12
Các môn toán (1-9)
lý (6-12)
Khu vực dạy Quận Bình Tân,Quận 5 và lân cận
Thơi gian dạy thứ 3,5,7,CN :7-20h
Thông tin khác Đang học sau đại học